• PSUARC - Prince of Songkla University Amateur Radio Club

 • PSUARC - Prince of Songkla University Amateur Radio Club

 • PSUARC - Prince of Songkla University Amateur Radio Club

 • PSUARC - Prince of Songkla University Amateur Radio Club

 1. Hot News - Annoucement
 2. PSUARC News
 3. General Informations

 ทางชมรมฯ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงเวปไซต์ ทางชมรมฯ ขออภัยในความไม่สะดวก


ผ่าประเด็นร้อนวงการวิทยุสมัครเล่น

ขอเรียนเชิญแจ้งเหตุต่างๆ เพื่อการประสานหน่วยงานต่างๆ และร่วมทดสอบสัญญาณประจำวัน
สแตนบาย เวลา 11.00 - 19.00 น.


 

พยากรณ์อากาศประจำวัน - ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • วันที่ 10/12/2016 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. วันนี้ - 12:00 น. วันพรุ่งนี้
  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
  คาดหมายอุณหภูมิ (°C)
  ชุมพร  สูงสุด 30  ต่ำสุด 23
  นครศรีธรรมราช  สูงสุด 32  ต่ำสุด 24
  สุราษฎร์ธานี  สูงสุด 32  ต่ำสุด 23
  สงขลา  สูงสุด 31  ต่ำสุด 24

 

ศูนย์บูรณาการสื่อสารจังหวัดสงขลา(ศูนย์สงขลา) 145.6375
MHz. duplex-, ข่ายประชาชน 245.900 MHz.,และข่ายราชการ
142.425 MHz. duplex+5

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคารอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.0-7445-1099 แฟกซ์ 0-7445-1528 e-mail: pnaroupa@medicine.psu.ac.th