โครงการ “รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ร่วมมือร่วมใจสร้างวินัยจราจร”

***************

รายชื่อผู้รับรางวัล คำถาม - คำตอบชิงรางวัล

วันที่ ชื่อ-สกุล คอลซายน์

23 ธ.ค 50

ไม่มีผู้ตอบถูก

-

24 ธ.ค 50  

HS9RMW

25 ธ.ค 50  

HS9MKC

26 ธ.ค 50

ไม่มีผู้ตอบถูก

-

27 ธ.ค 50   HS9MCY
28 ธ.ค 50   HS9CDF
29 ธ.ค 50   HS9FKF
30 ธ.ค 50   HS9OCB
31 ธ.ค 50   HS9OCB
1 ม.ค 51   HS9LLQ
2 ม.ค 51   HS9SAA
3 ม.ค 51   HS9HRY
4 ม.ค 51

คุณธีระพงษ์ หน่วยระบาดวิทยา

 
5 ม.ค 51

ไม่มีผู้ตอบถูก

 
6 ม.ค. 51

ไม่มีผู้ตอบถูก

 
7 ม.ค. 51   HS9MES
8 ม.ค 51   HS9MXM
9 ม.ค 51   E21VQA
10 ม.ค 51   HS9JNT
11 ม.ค 51

ไม่มีผู้ตอบถูก

 
 12 ม.ค 51

ไม่มีผู้ตอบถูก

 
13 ม.ค 51    
14 ม.ค 51    
15 ม.ค 51    
16 ม.ค 51    
17 ม.ค 51    
18 ม.ค 51    
19 ม.ค 51    
20 ม.ค 51    
21 ม.ค 51    

ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ศูนย์ ชั้น ๑๑ ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑

หลักฐานการรับรางวัล ถ่ายสำเนาใบอนุญาตขับขี่มาด้วย

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ >>  http://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=pnaroupa&id=1931

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคารอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.0-7445-1099 แฟกซ์ 0-7445-1528 e-mail: pnaroupa@medicine.psu.ac.th