• PSUARC - Prince of Songkla University Amateur Radio Club

 • PSUARC - Prince of Songkla University Amateur Radio Club

 • PSUARC - Prince of Songkla University Amateur Radio Club

 • PSUARC - Prince of Songkla University Amateur Radio Club

รายงาน/สถานการณ์น้ำ (ในช่วงวิกฤติ) โดย ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

 
ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำรายชั่วโมง ลำน้ำสายหลักภาคใต้ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน
 
ข้อมูลน้ำลุ่มน้ำปากพนัง

 

ข้อมูลสถานการณ์น้ำรายชั่วโมง ลำน้ำสายหลักภาคตะวันตก ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก จ.กาญจนบุรี
 

ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง


รายงานสถานการณ์น้ำฝน 3 ชั่วโมง กมอุตุนิยมวิทยา


การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลจากระบบ CDMS (Climate Data Management System)

การวิเคราะห์เส้นฝนเท่าของปริมาณฝนสะสมรายวัน โดยสำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา ส่วนอุตุนิยมวิทยาอุทก กรมอุตุนิยมวิทยา 

รายงานข้อมูลปริมาณฝนที่ตกหนัก รวมถึงบริเวณที่เกิดอุทกภัย ในแต่ละพื้นที่ของประเทศ รายงานข้อมูลปริมาณฝนที่ตกหนัก รวมถึงบริเวณที่เกิดอุทกภัย ในแต่ละพื้นที่ของประเทศ 

แผนที่แสดงสถานีที่มีฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน โดย ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

 

 แผนที่แสดงสถานีที่ไม่มีฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน โดย ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน


 ข้อมูลสภาพน้ำในเขื่อนรายชั่วโมงย้อนหลัง 7 วัน (โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต)


ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใหญ่ทั้งประเทศ โดยศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน

res24012017


model ลมพื้นผิวจาก earth.nullschool.net

ปริมาณฝนจาก yr.no

 


southern cumulative rain 22012017

 

ภาพเคลื่อนไหว จากดาวเทียม HIMAWARI โดยกรมอุตุนิยมวิทยา

ภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

 

รายงานสภาวะอากาศล่าสุด โดยกรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานสภาวะอากาศล่าสุด กรมอุตุนิยมวิทยา

 

 

ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่เวลา 10.00 น. เมื่อวาน - 04.00 น. วันนี้ โดยกรมอุตุนิยมวิทยา

ปริมาณฝนสะสมเวลา10-04 กรมอุตุนิยมวิทยา


 

"ดาวเทียม RADARSAT-2 ดาวเทียมที่อาศัยคลื่นเรดาร์ที่ถูกส่งจากดาวเทียม เมื่อคลื่นกระทบวัตถุบนผิวโลก ก็สะท้อนกลับมายังเซนเซอร์ของดาวเทียม ด้วยคุณลักษณะของคลื่นเรดาห์สามารถเดินทางทะลุผ่านชั้นเมฆได้ เมฆฝนจำนวนมากในช่วงมรสุมจึงไม่เป็นอุปสรรคในการมองเห็นสภาพพื้นที่ด้านล่างสำหรับดาวเทียมประเภทนี้ ประกอบกับดาวเทียมโคจรอยู่เหนือพื้นผิวโลกประมาณ 798 กิโลเมตร ทำให้การถ่ายภาพแต่ละครั้งครอบคลุมพื้นที่กว้าง จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจสถานการณ์น้ำท่วม ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือจากภาพถ่ายจากดาวเทียม RADARSAT-2 ทำให้แยกแยะออกระหว่างพื้นที่น้ำท่วมที่ปรากฏเป็นสีฟ้าและพื้นที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น เขื่อน ทะเลน้อย เป็นต้น ปรากฏเป็นสีน้ำเงิน พื้นที่น้ำท่วม"

GISTDA


ข้อมูลดาวเทียม HIMAWARI

The Meteorological Satellite Center (MSC) of Japan Meteorological Agency (JMA) has been operating a series of Geostationary Meteorological Satellites (GMSs) since 1978, which is nicknamed "HIMAWARI".

HIMAWARI

Himawari-8 9 bands

 

Tropical Eastern Asia – AVN Color Infrared Loop: NOAA

Tropical Eastern Asia – False Color RGB Loop: NOAA

 

ภาพถ่ายดาวเทียม HIMAWARI-8 Infrared Channel 4 Enhancements (NOAA)

HIMAWARI-8 Infrared Channel 4 Enhancements


Heavy Rain/Snow Warning by World Meteological Organization

Heavy Rain/Snow by World Meteological Organization

 wmo rain symbol

 


ภาพถ่ายดาวเทียม HIMAWARI-8 Infrared Channel 4 Rainbow, Full Disk : NOAA

Full Disk Rainbow NOAA

 

ภาพถ่ายดาวเทียม HIMAWARI-8 Infrared Channel 3, Water Vapor: NOAA

IR Ch 3 water vapor: NOAA

 model ลมพื้นผิวจาก earth.nullschool.net

 

พยากรณ์อากาศและคาดหมายอากาศล่วงหน้าโดย Windytv

 

 


รายงานสรุปเหตุการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยกรมทางหลวง 

flood22012017-170001

 

 

กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางเลี่ยงน้ำท่วม กทม-ภาคใต้ (11 ม.ค. 2560)
เส้นทางเลี่ยง
- ขาล่องใช้เส้นทางเลี่ยง สาย 3169-3374-3253
- ขาขึ้นใช้เส้นทางเลี่ยง สาย 3497-3374-3169
ชื่อเส้นทาง
3169 ตอนสามแยกบางสะพาน- ชายทะเล
3374 ตอนบางสะพาน- หนองหัดไท
3497 ตอนช้างแรก - บางสะพานน้อย
3253 ตอนบ้านพละ - ปะทิว

 เส้นทางเลี่ยงน้ำท่วม 11012017 กรมทางหลวง

ขาล่องใต้

 ขาขึ้น กทม.

สภาพการจราจรเส้นทางเพชรเกษมบริเวณ จ. ประจวบคีรีขันธ์ สีแดง-แดงเข้ม การจราจรหนาแน่น ดูข้อมูลอัพเดตได้จาก google maps

 

 

คำแนะนำการดูแลตนเองระหว่าง/ หลังน้ำท่วม จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่

การดูแลหลังน้ำท่วม รพ. สงขลานครินทร์ การดูแลหลังน้ำท่วมฉี่หนู

 การดูแลบาดแผลท้องร่วง

 

 รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำตาปี (ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน)

 

 รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำท่าตะเภา (ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน)

 รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำอู่ตะเภา (ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน)

 รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำคลองรำ (ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน)

 รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำโก-ลก (ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน)

 รายงานสถานการณ์น้ำคลองบางสะพาน (ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก กรมชลประทาน)

 รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำเพชรบุรี (ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก กรมชลประทาน)

 รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำแควน้อย (ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก กรมชลประทาน)

 รายงานสถานการณ์น้ำลำภาชี (ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก กรมชลประทาน)

 

 

 

 1. Hot News - Annoucement
 2. PSUARC News
 3. General Informations
 4. Weather Forcasting

 

ขอเรียนเชิญแจ้งเหตุต่างๆ เพื่อการประสานหน่วยงานต่างๆ และร่วมทดสอบสัญญาณประจำวัน
สแตนบาย เวลา 11.00 - 19.00 น.

การเข้าถึงข้อมูลเวปไซต์อาจจะมีการหน่วงบ้าง เนื่องจากมีการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น


รวมลิงค์และภาพถ่ายทางอุตุนิยมวิทยา

 ภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่น้ำท่วม โดย GiSTDA  

  ดูข้อมูลพยากรณ์อากาศ ประกาศเตือนภัยอากาศได้จากหน้าข่าวพยากรณ์อากาศ (Weather Forcasting)

 


ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว จ. กาฬสินธุ์

ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว จ. กาฬสินธุ์

ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำน้ำอูน จ. สกลนคร

 

ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำน้ำอูน จ. สกนคร

 ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำพุง จ. สกลนคร

ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำพุง จ. สกลนคร

 

 

เบี่ยงซ้าย ขยับชิด ร่วมเปิดทาง

 

 

รายงานการติดตามสภาวะอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา


  

 ข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนในรอบ 24 ชั่วโมงโดยศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุและประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ

 สรุปอุบัติเหตุ


 


 สภาพการจราจร ดูข้อมูลอัพเดตได้จาก google maps 

 


ระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

ศูนย์บูรณาการสื่อสารจังหวัดสงขลา(ศูนย์สงขลา) 145.6375
MHz. duplex-, ข่ายประชาชน 245.900 MHz.,และข่ายราชการ
142.425 MHz. duplex+5

 

โรงพยาบาลสนามสงขลานครินทร์ 13 -17 มกราคม 2557

 

"E29AI" ได้ย้ายช่องสแตนบายใหม่ตามประกาศ กสทช. 57 เป็น..144.5750 MHz.
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2557

รพ.สนามอาสา สงขลานครินทร์

อีกความภูมิใจของชมรมฯ ภารกิจร่วม รพ.สนามอาสา สงขลานครินทร์ ปทุมวัน-ราชประสงค์ กทม ภารกิจ รพ สนามอาสาสงขลานครินทร์ เสร็จสิ้น ณวันที่ 16 มกราคม 57 เวลา 16.30 น. ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมภารกิจเคียงบ่าเคียงไหล่ตั้งแต่นาทีแรกที่ เวทีปทุมวัน จนนาทีสุดท้าย เวทีราชประสงค์ ทุกท่านยอดเยี่ยมมากๆ

สรุปภารกิจร่วมโรงพยาบาลสนามอาสา สงขลานครินทร์ กทม. 13 -17 มกราคม 57

 

 • ชมรมฯ ทำเอกสารขอติดตั้งสถานี ผ่านเลขาธิการ กสทช. โดยประสานท่านดำรง ฝ่ายใบอนุญาต(อนุมัติ เมื่อวันที่ 13 มกราคม)

 • เดินทางโดยรถบัสคณะแพทย์ คันที่ 2,3 เข้าพักตามที่มหาวิทยาลัยจัดให้

 • วันที่ 13 มกราคม ภารกิจ ณ เวทีปทุมวัน . วันที่ 14-16 มกราคม ภารกิจ ณ เวทีราชประสงค์ เนื่องจากพวกเราเดินทางไปจำนวนน้อย จึงภารกิจตั้งแต่ 8.00 – ปิดการพยาบาลประจำวัน

 • มีวิทยุสื่อสารประจำตัวบุคคล, และแบบติดตั้งประจำ พร้อมติดตั้งสายอากาศประจำเต็นท์

 • สแตนบายหลักช่องความถี่ มอ 144.2250 MHz. ช่องกิจกรรมพิเศษ ช่องนเรนทร หรือศูนย์เอราวัณ ช่องศูนย์สั่งการราชดำเนิน ในนาม “ราชประสงค์ และ “ปทุมวัน” ช่องการ์ด กปปส.

 • ภารกิจภาคสนามฯ ร่วมทีมแพทย์ พยาบาล และกู้ภัยชุมแพ

 • ประสานงานจากภาคสนามเพื่อแจ้งให้ทีมแพทย์และพยาบาลทราบความเคลื่อนไหวเป็นระยะๆ

 • ติดตามทีมพยาบาล และ มวลชน ไปที่ สตช. และสถานีขนส่งฯ รถไฟฟ้ามหานคร

 


 mobile hospital bkk-04mobile hospital bkk-03

mobile hospital bkk-02mobile hospital bkk-01


ผู้ร่วมภารกิจ: E23ASC HS9MAA HS9LOW HS9COB HS9IOD HS9HQA HS9HRY HS9MKC HS9EPY HS9ZAO E29XOL E23AGH และเพื่อนจากกู้ภัยนาหม่อม 3 สถานีนำโดย E23UYC และทีมกู้ภัยชุมแพ ขอนแก่น

รายงานสภาวะอากาศ - หาดใหญ่ : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายงานสภาวะอากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • รายงานสภาวะอากาศ - หาดใหญ่ : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ : 13/12/2019 เวลา 22:00 นาฬิกา
  อุณหภูมิ :24.4 องศาเซลเซียส
  ความชื้นสัมพัทธ์ : 95 %
  ความกดอากาศ : 1014.37 มิลลิบาร์
  ทิศทางลม : ทิศตะวันออกค่อนไปทางเหนือ ความเร็ว 7.4 กม./ชม.
  ทัศนวิสัย : 10.0 กิโลเมตร
  ลักษณะอากาศ : ในระยะ 1 ชั่วโมงที่แล้วมามีฝนธรรมดาตก
  ฝนสะสมวันนี้ : 0.6 มิลลิเมตร
  พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้:06:20 น.
  พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้:18:05 น.

พยากรณ์อากาศประจำวัน - ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • พยากรณ์อากาศ ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) วันที่ 13/12/2019
  วันที่ 13/12/2019 ตั้งแต่เวลา 23:00 น. วันนี้ - 23:00 น. วันพรุ่งนี้
  ตอนบนของภาค อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า ตอนล่างของภาค มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 19-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
  คาดหมายอุณหภูมิ (°C)
  ชุมพร  สูงสุด 31  ต่ำสุด 20
  นครศรีธรรมราช  สูงสุด 32  ต่ำสุด 23
  สุราษฎร์ธานี  สูงสุด 32  ต่ำสุด 22
  สงขลา  สูงสุด 31  ต่ำสุด 25
 • Off Coast of Costa Rica
  แผ่นดินไหว Off Coast of Costa Rica
  2019-12-13 21:23:37 น.
  Lat. 10.47 , Long. -86.18
  ขนาด 4.8

ข้อมูลพยากรณ์อากาศและอื่น ๆ


ข้อมูลพยากรณ์อากาศ ระดับน้ำ ปริมาณฝน และอื่น ๆ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กรมอุทกศาสตร์ GiSTA NASA NOAA HAMweather Digital Typhoon เป็นต้น

ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำรายชั่วโมง ลำน้ำสายหลักภาคใต้ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้
กรมชลประทาน

 

ข้อมูลสถานการณ์น้ำรายชั่วโมง ลำน้ำสายหลักภาคตะวันตก ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก จ.กาญจนบุรี

ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง

กลุ่มฝนจากเรดาห์ตรวจฝนภูเก็ต รัศมี 240 กิโลเมตร 

 เรดาห์ตรวจฝนภูเก็ต ระยะ 240 กิโลเมตร

 กลุ่มฝนจากเรดาห์ตรวจฝนสงขลา รัศมี 240 กิโลเมตร (Loop) กรมอุตุนิยมวิทยา

กลุ่มฝนจากเรดาห์ตรวจฝนสงขลา (Loop) กรมอุตุนิยมวิทยา 

กลุ่มฝนจากเรดาห์ตรวจฝนนราธิวาส รัศมี 240 กิโลเมตร กรมอุตุนิยมวิทยา

เรดาห์ตรวจฝนนราธิวาส

กลุ่มฝนจากเรดาห์ตรวจฝนชุมพร รัศมี 240 กิโลเมตร กรมอุตุนิยมวิทยา

เรดาห์ตรวจการชุมพร

กลุ่มฝนจากเรดาห์ตรวจฝนหัวหิน รัศมี 240 กิโลเมตร กรมอุตุนิยมวิทยา

เรดาห์ตรวจฝน หัวหิน
 

กลุ่มฝนจากเรดาห์ตรวจฝนสมุทรสงคราม รัศมี 240 กิโลเมตร กรมอุตุนิยมวิทยา

เรดาห์ตรวจฝนสมุทรสงคราม

กลุ่มฝนจากเรดาห์ตรวจฝนระยอง รัศมี 240 กิโลเมตร กรมอุตุนิยมวิทยา

เรดาห์ตรวจฝนระยอง

กลุ่มฝนจากเรดาห์ตรวจฝนทั้งประเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา 

เราดาห์ตรวจฝนภาพรวม
 

อุณหภูมิยอดเมฆ HIMAWARI (กรมอุตุนิยมวิทยา)

อุณหภูมิยอดเมฆ
 

คลื่นลมทะเลวันนี้และ 4 วันล่วงหน้า ในอ่าวไทยแลทะเละอันดามัน ภาพจำลอง WAM Model จำลองสถานการณ์ด้วยโมเดลแวม แสดงผลด้วยโปรแกรม VirtualWave3D ผลงานร่วมของ สมพร ช่วยอารีย์ (มอ.ปัตตานี) และ วัฒนา กันบัว (ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล)

คลื่นลมทะเลวันนี้และ 4 วันล่วงหน้า ในอ่าวไทยแลทะเละอันดามัน

 ศักยภาพการเกิดน้ำท่าม (Flood Potential) ข้อมูลจาก NASA (เหลือง = Low, ส้ม= Medium, แดง= High)

 Flood Potential จาก NASA

 ศักยภาพการเกิดน้ำท่าม (Flood Potential) (GEOS5 + 24hr) ข้อมูลจาก NASA

Forecast valid at: valid for:

Flood Potential (GEOS5 + 24hr) ข้อมูลจาก NASA 

 ปริมาณฝนสะสมใน 1 วัน ข้อมูลจาก NASA (1 Day Rain Accumulation)

last data symbol 

 1 Day Rain Accumulation

 ปริมาณฝนสะสมใน 7 วัน (7 Days Rain Accumulation): ข้อมูลจาก NASA

(Observation Time Of Last Data) wedget

 ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ข้อมูลจาก NASA
ปริมาณฝน 3 ชั่วโมง ทั่วโลก โดย NASA, USA (เวลาเป็น UTC ให้ +7 จะเป็นเวลาในประเทศไทย)
ปริมาณฝนเฉลี่ย 3 ชั่วโมงทั่วโลก โดย NASA
ปริมาณฝนย้อนหลัง 1 สัปดาห์ ทั่วโลก โดย NASA, USA (เวลาเป็น UTC ให้ +7 จะเป็นเวลาในประเทศไทย)
Latest Week of Global Rainfall Accumulation
 ปริมาณฝน 3 ชั่วโมง ASIA โดย NASA, USA (เวลาเป็น UTC ให้ +7 จะเป็นเวลาในประเทศไทย)
acc rain asia 3hrly
 

 เส้นทาง และความแรงของพายุ ในมหาสมุทรแปซิฟิกข้อมูลจาก University College London

 เส้นทาง และความแรงของพายุ ในมหาสมุทรแปซิฟิก: University College London
 TropicalCycloneWindSpeedScale
 แผนที่อากาศผิวพื้น (กรมอุตุนิยมวิทยา) โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
 แผนที่อากาศผิวพื้น กรมอุตุนิยมวิทยา
 แผนที่ลมชั้นบนระดับ 850 ฟุต (กรมอุตุนิยมวิทยา) โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
 แผนที่ลมชั้นบนระดับ 850 ฟุต
 แผนที่ลมชั้นบนระดับ 925 ฟุต (กรมอุตุนิยมวิทยา) โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
แผนที่ลมชั้นบนระดับ 925 ฟุต

 Meteorological Satellite Images (Digital Typhoon): IR อัพเดตทุก 1 ชัวโมง

 Meteorological Satellite Images (Digital Typhoon)
ความกดอากาศที่ระดับ 0.6 กม. เหนือระดับน้ำทะเล โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
upper pressure 0.6 km
ทิศทางและความเร็วลมที่ระดับ 0.6 กม. เหนือระดับน้ำทะเลโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
ทิศทางและความเร็วลมที่ระดับ 0.6 กม. เหนือระดับน้ำทะเล
พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7 วัน โดย CPC NOAA, USA: Global Tropics Hazards and Benefits Outlook - Climate Prediction Center (NOAA USA) 
 แดง=การก่อตัวของไต้ฝุ่น, เขียว=ปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ย, เหลือง=ปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย, ส้ม=อุณหภูมิสูงกว่าปกติ, ฟ้า=อุณหภูมิต่ำกว่าปกติ, สีทึบ=โอกาสเกิดสูง, เส้นลาย=โอกาสเกิดปานกลาง
 Global Tropics Hazards and Benefits Outlook - Climate Prediction Center (NOAA USA)
ภาพถ่ายดาวเทียม (สี) HIMAWARI-8 บริเวณ West Pacific จาก NOAA, USA
HIMAWARI-8 West Pacific, NOAA, USA
 
Current Temperatures - Southern Asia: HAMweather.net
SEA Temperature
Precipitation Forecast Maps - Southern Asia: HAMweather.net
SEA 24Hr

SEA Observed Rainfall (intellicast.com)

SEA Observed Rainfall intellicast.com
 
รายงานสรุปเหตุการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยกรมทางหลวง 
 

 

  ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำรายชั่วโมง ลำน้ำสายหลักภาคใต้ลำน้ำสายหลักภาคใต้

(ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคใต้)

 สงขลา (คลองอู่ตะเภา)

ชุมพร

สุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราช

พัทลุง

 ตรัง

ยะลา

นราธิวาส

รายงานสถานการณ์ลุ่มน้ำท่าตะเภา จ. ชุมพร

รายงานสถานการณ์ลุ่มน้ำตาปี จ. สุราษฎร์ธานี
รายงานสถานการณ์ลุ่มน้ำอู่ตะเภา จ. สงขลา
รายงานสถานการณ์ลุ่มน้ำคลองลำ จ. พัทลุง
รายงานสถานการณ์ลุ่มน้ำโก-ลก จ. นราธิวาส
สรุปข้อมูลอ่างขนาดใหญ่ทั้งประเทศ (ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน)ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน)
แผนที่แสดงน้ำฝนรายวัน (ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน)ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน)
ตารางข้อมูลน้ำฝนรายวัน (ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน)ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน)ตารางข้อมูลน้ำฝนรายวัน (ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน)ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน)
 
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคารอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.0-7445-1099 แฟกซ์ 0-7445-1528 e-mail: pnaroupa@medicine.psu.ac.th