"สายอากาศ f-23"


      หลังจากว่างเว้นปรับปรุงสายอากาศศูนย์ ชั้น 11 มานาน...กาลเวลาทำให้เรารู้ว่า ศักยภาพการติดต่อสื่อสารของศูนย์ชั้น 11 ไม่ไหวแล้ว จากการคุยกันของเพื่อนเรา 2-3 คน จึงได้มีการนัดหมายกันว่า วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2552 ได้ฤกษ์สะที....เอาสายอากาศทุกต้นของชมรมฯ ลงมาขัดใหม่....

         ภายหลังที่รู้ว่า ต้องหาสายอากาศเพิ่ม 1 ต้น เพื่อนๆ เราตัดสินใจทันที ไม่รีรอช้า...โดยไม่สนใจว่าจะหาทุนค่าสายอากาศมาจากไหน จะหาได้หรือไม่? ...คนที่มาร่วมงานในวันนั้น ต้องควักกระเป๋าไปตามๆ กัน...อยากรู้ไหมว่ามีใครบ้าง....HS9DVK ในฐานะเจ้าของสายอากาศ เสียสละเต็มๆ (น้ำตาตกด้วยความเสียดายเพราะตั้งใจจะเอาไปขึ้นที่ร้าน...555) HS9MCY หัวเรือใหญ่จอมวางแผน..จอมไถ....HS9DPV..คนนี้สปอนเซอร์sหนักทุกงาน...งานนี้หรือจะพลาดโอกาส...HS9LOW ...ก็มีความเต็มใจด้วยเสียงนิ่มๆ ....ส่วนตัวฉันเองในฐานะประธานฯ ...นิ่งดูดายได้อย่างไร

         หน้าที่ฉันต่อไป คือจะบอกสมาชิกคนอื่นๆ กันอย่างไร.....เราไม่อยากเลี้ยงน้ำชาให้มันยุ่งยาก...ฉันเชื่อว่าหลายคนอยากร่วมสมทบทุน...จึงได้ประกาศให้เพื่อนๆ ทราบหลายช่องทาง หลายคนแจ้งยินดีจ่าย...555 เช่น HS9ZE เป็นต้น

        ชมรมฯ ได้รับซองน้อยๆ จาก HS9LVW และมีสายโทรศัพท์เข้าที่ศูนย์ชั้น 11 จาก HS9XUF ขอร่วมแจมด้วย

       ณ วันนี้...เราได้อะไรจากการติดตั้งสายอากาศในครั้งนี้

  • สิ่งแรกคือ เราได้ของใหม่...ใช้งานต่อไปได้หลายปี

  • เราได้รู้ว่า ทีมงานเราเข้มแข็งมาก....โดยเฉพาะทีมงานปีน tower ที่ถูกส่งมาจาก HS9CKL & HS9JZL บ.ทวีวัฒนาเทเลคอม

  • ทุกคนได้รู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการติดตั้งสายอากาศต้นใหม่นี้

  • มีคนกระซิบบอกฉันว่าได้เรียนรู้...เพื่อนสมาชิกด้วยกันว่า...."ใครเป็นใคร" หรือพูดกันง่ายๆ ว่า "วัดใจ" กัน....555

  • ฯลฯ

       ไม่ว่าสิ่งที่ได้จะเป็นอย่างไร....แต่ฉันขอบอกว่า ทุกคนได้ทำความดี...ทุกคนทำในสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งต่อสังคมและมวลชีวิตมนุษย์อย่างไม่รู้ตัว...ใครจะไปรู้ล่วงหน้าได้ว่าสักวันหนึ่ง ...สายอากาศต้นนี้จะมีคุณค่าอย่างมหันต์ต่อการช่วยเหลือและสร้างสรรสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมได้.....ท้ายสุดนี้ ฉันขอขอบคุณทุกคนมากๆ นะค่ะ...ฉันจะจดจำน้ำใจทุกคนค่ะ....

 

f23 001f23 004f23 002f23 003 

 

ชมภาพกิจกรรมต่อที่ http://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=pnaroupa&id=2125

 

        วันเวลาผ่านไป ฉันก็ได้ตามเก็บเงินเพื่อนสมาชิกที่แจ้งความประสงค์ในการบริจาค....ในที่สุดได้ครบทุกคนวันที่ 4 สิงหาคม 2552....ได้เงินทั้งสิ้น 6,250 บาท (หกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 

        เพื่อนๆ ค่ะ เงินหลังจากจ่ายค่าสายอากาศ f-23 แล้ว ทางชมรมฯ ขอนำมาสมทบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของศูนย์ชั้น 11 ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งเท่าที่ทราบในขั้นต้นมีอุปกรณ์หลายชิ้นที่ต้องเปลี่ยนอะไหล่ เช่น วิทยุ IC 2100-T ไมค์วิทยุ เป็นต้น

 

     ในโอกาสนี้ทางชมรมฯ ขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่มีน้ำใจร่วมสนับสนุนเงินเพื่อซื้อสายอากาศแห่งสายน้ำใจ f-23 ในครั้งนี้ ชมรมฯ ขอสัญญาว่า....เราจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์และสังคมสูงสุด

 

หนังสือขอขอบคุณ

 

รายนามผู้ ร่วมสนับสนุน

HS9DVK           1,000  บาท      HS9MCY           500  บาท          HS9MGW         500 บาท          

HS9DPV           500 บาท         HS9ZE              500  บาท          HS9LVW        500 บาท

HS9MAA          500 บาท          HS9LOW          250  บาท          HS9JNT           300   บาท    

HS9MKC          200 บาท           HS9IBX            500 บาท           HS9XUF           1,000 บาท

 

                                                                                   

 

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคารอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.0-7445-1099 แฟกซ์ 0-7445-1528 e-mail: pnaroupa@medicine.psu.ac.th