กิจกรรมปี 2557

 1. สัมมนาชมรมฯ ปีละ 1 ครั้ง 27-28 กันยายน 57 >>
 2. ร่วมภารกิจสื่อสาร ในกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น
  2.1 งานวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ เปลี่ยนเป็น มหกรรมสุขภาพ 13 กันยายน 57 >> https://www.facebook.com/oy.naruepai/media_set?set=a.832433933467923.1073741874.100001039732394&type=3
  2.2 งานถวายเทียนพรรษาทางน้ำ (
  6 ก.ค 57) >> https://www.facebook.com/oy.naruepai/media_set?set=a.794152487296068.1073741871.100001039732394&type=3
  2.3 งานวิ่งของคณะ ว.จ.ก. 5 ตุลาคม 57 >>  https://www.facebook.com/oy.naruepai/media_set?set=a.843845828993400.1073741879.100001039732394&type=1&pnref=story
  2.4 หาดใหญ่คาร์ฟรีเดย์ 21 กันยายน 57>> https://www.facebook.com/oy.naruepai/media_set?set=a.836343776410272.1073741878.100001039732394&type=3
 3. ติวเตอร์ และจัดอบรมให้ความรู้ด้านวิทยุสื่อสาร เพื่อสอบเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น >>    >> https://www.facebook.com/oy.naruepai/media_set?set=a.832867526757897.1073741875.100001039732394&type=3
 4. ร่วมประชุม ศภช. ที่ หาดใหญ่ 27-28 พฤษภาคม 57 >> https://www.facebook.com/oy.naruepai/media_set?set=a.634754123275601.100001039732394&type=3
 5. ร่วมประชุม กสทช ที่สุราษฎร์ธานี 20 ตุลาคม 57 >> http://www.amateurradio.psu.ac.th/index.php/signboard/hot-ham-issues
 6. ภารกิจอื่นๆ เช่น ออกหน่วยภาคสนาม ของ รพ. สนามอาสา สงขลานครินทร์ ณ เวทีปทุมวัน และราชประสงค์ 13-17 มกราคม 57 >> https://www.facebook.com/oy.naruepai/media_set?set=a.698815976829720.1073741856.100001039732394&type=3
 7. อบรมความรู้ “ นักวิทยุสมัครเล่น รู้ทันโลกดิจิตอล”15 มิถุนายน พ.ศ. 2557  >> https://www.facebook.com/oy.naruepai/media_set?set=a.858578540853462.1073741881.100001039732394&type=3
 8. ร่วมซ้อมแผนหาดใหญ่สันติสุข 57 22 สิงหาคม 57 >> https://www.facebook.com/oy.naruepai/media_set?set=a.821811641196819.1073741873.100001039732394&type=3
 9. จัดงาน eye ball กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น ม.อ
 10. ร่วมสแตนบายวิทยุสื่อสาร เพื่อเป็นเครือข่ายสำรองยามเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเกิดภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ หรือวาตภัย โดยประสานงานกับ “ศูนย์ มอ” และ ประสานงานให้ทาง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับทราบ
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคารอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.0-7445-1099 แฟกซ์ 0-7445-1528 e-mail: pnaroupa@medicine.psu.ac.th