กิจกรรมปี 2558  E29AI

1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10  มกราคม 2558  https://www.facebook.com/oy.naruepai/media_set?set=a.901517176559598.100001039732394&type=3

2. ซ้อมแผนเผชิญเหตุ 58 วันที่ 23 มกราคม   58  https://www.facebook.com/oy.naruepai/media_set?set=a.906952316016084.1073741890.100001039732394&type=3

3. แข่งขัน CQ Thailand Field Day Contest วันทื่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558

4.อบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมเรื่องการเตรียมรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ ประจำปี 2558 วันที่  16-17 กุมภาพันธ์ 2558 : https://www.facebook.com/oy.naruepai/media_set?set=a.921074704603845.1073741893.100001039732394&type=3

5. อบรมเพื่อนเตือนภัยระดับแกนนำ ที่โรงแรมไดมอนซ์พลา๙่า สุราษฎร์ธานี  วันที่  30-31 มีนาคม  2558 :https://www.facebook.com/waragone/media_set?set=a.10152631508031986.1073741881.577436985&type=1&pnref=story

6.E29AI เสวนา และติวเตอร์ 18 เมษายน. 2558 :https://www.facebook.com/oy.naruepai/media_set?set=a.954111744633474.1073741897.100001039732394&type=3

7."ปั่นปันสุข รอบเขาคอหงส์"  26 เมษายน 2558 : https://www.facebook.com/oy.naruepai/media_set?set=a.957897450921570.1073741898.100001039732394&type=3

8. กิจกรรมเดิน-ปั่นช่วยผู้ประสบภัยชาวเนปาล.....วันนี้ 4 พค 58: https://www.facebook.com/oy.naruepai/media_set?set=a.961953423849306.1073741899.100001039732394&type=3

9.ร่วมประชุม " เส้นทางนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสงขลา" ที่ สนง.กสทช.เขต 4 สงขลา  วันที่  7 พ.ค.58

10. โครงการ NASA  ARISS Contact Camp : 23 พ.ค 58  https://www.facebook.com/oy.naruepai/media_set?set=a.970991976278784.1073741900.100001039732394&type=1&pnref=story

11. กิจกรรมถวายเทียนพรรษาทางน้ำ 26 กรกฎาคม 2558 https://www.facebook.com/oy.naruepai/media_set?set=a.1007414229303225.1073741902.100001039732394&type=3&pnref=story

 

 

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคารอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.0-7445-1099 แฟกซ์ 0-7445-1528 e-mail: pnaroupa@medicine.psu.ac.th