ชื่อสถานีที่คุยผ่าน e-link

(รวมทั้งคุยผ่านสถานี link และ คอมพิวเตอร์) เป็นการเก็บข้อมูล โดยการที่ สถานีต่างๆ ได้สนทนา พูดคุยกับ HS9MAA และ ผ่านทาง HS9MAA-L

เขต 1 HS0CZF   HS0EHF   HS0DNG HS0EHF HS0POX HS0TJO-L HS00WV
HS1JAN HS1DWU HS1JZV HS1KSP HS1NGR HS1NYH HS1OVH HS1PRQ I
HS1QHT HS1QKQ HS1QKR           HS1SX
E20AZG E20BZ-L E20CJH E20CYR E20DSQ-L E20FZH E20GIG E20GKK E20GTV
E20KEW E20LHR E20LMM E20LV          
E20MNJ E20NSV E20NXT E20POU E20PES E20PFE   E20WEV E20WBH
E20XDS E20YST-L E20YQD E20YVO   E20WVV E20ZGJ E20ZKV E20ZIM
E21DLD E21HNT E21IGK   E21KMT E21JVS-L E21MDG E21MTO E21XSL
E21RN E21RSE E21RUL E21UGC E21VQZ E21YRY      
E27KQV E27XK E27WY E27YE          
เขต 2 HS2EWR-L HS2LXA-L HS2NAE HS2QBA  HS2SSL HS2TBT HS2TQG HS2VKB HS2WAQ
HS2XIY HS2YXC              
เขต 3 HS3ANP HS3AUE-L HS3FCB HS3HDI HS3HRH HS3LSW HS3MNY HS3NAF HS3NIT
HS3OIH HS3OCW HS3OKE HS3OVR HS3PBS        
เขต 4 HS4FFD HS4IAQ HS4MOM            
เชต 5 HS5AC-L HS5DTS     HS5KPH HS5MLF HS5MTL    
HS5TAG HS5MWR HS5PPS HS5RSS HS5RVG HS5UFB HS5URY HS5VLY  
HS5VUP HS5WEY HS5WBO HS5WIP   HS5WJM HS5WTT HS5XOU  
เขต 6 HS6EZM   HS6HBJ HS6HRN   HS6IPY HS6IQD   HS6THX
HS6NAX HS6NJH HS6RGV HS6RXG   HS6SVB HS6SGP HS6TFM HS6VW-L
เขต 7 HS7CDD HS7IUV HS7JYL-L HS7NMZ HS7PUU HS7YBC HS7YSJ    
เขต 8 HS8BKK       HS8DLP HS8GLR HS8HTL HS8HY HS8KPL
HS8IRO HS8JTW HS8JXR HS8KCO   HS8KIA HS8KPE    
HS8KRK HS8KYB-L HS8LTL HS8LXH HS8LXO HS8LUZ HS8MCK HS8MCX  
เขต 9 HS9ABP HS9AQU-L HS9CKL HS9CIY   HS9COB HS9CZE   HS9DPV
HS9DIH HS9DMC-L HS9DP HS9DRL        
HS9EQY HS9EWL              
HS9FEL-L HS9FFP ็HS9FGM-L HS9FK-L HS9GEW HS9GDG HS9GIX HS9GSI  
HS9HK-L HS9HBD HS9HBN HS9HDH HS9HOZ HS9HZE      
HS9IHK HS9IHT HS9ILT HS9INI HS9IRO HS9IZF HS9JFO HS9JRU HS9JZM
HS9JQZ HS9KDX HS9KHX HS9KNK HS9KXR HS9KKZ HS9KUZ    
HS9KZT HS9LAT HS9LEZ HS9LFW HS9LGE HS9LHZ      
HS9LIW HS9LJY HS9LTJ HS9LQR HS9LSO HS9LVQ HS9LQT HS9LUC HS9LYI
HS9LWA HS9LWD HS9LWM HS9LWN HS9LWV   HS9LXV HS9LYQ  
HS9MAA-L HS9MAB HS9MBG            
HS9MEO HS9MEQ HS9MET HS9MDP HS9MDT HS9MCY HS9MFA    
HS9XP HS9XT-L HS9YD HS9ZE          
ต่างประเทศ

 

DF2QZ DF8VV       DG3SAA DG7MHR DL8BAX DG8KBH
EB3CES EV1ESN     GM6JDZ HA4GBW HL1HYF JA1MKB  
JA1IKA JM6NBS KB1HBD KB2UYS KB5WQ KC5LOC   K2PGB  
KF6VCI KG6PNH KG6JJM LX1KQ OE3BMS OH2NTD ON4CFT ON4WDL  
  ON7JQ OZ1JUX PD0JGE S21RB PAOYRA PE1PZF PY6NW  
UR5EEZ VE1KAY VE7CTR VE7PMM WT2S W3MQA W8HLO YB7YB  
4F1MEU 9HIBC 9W2XR 9W2VA          

 

*หมายเหตุ HS3HDI  เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 26  มิถุนายน  2546

 

ต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย หากลงข้อมูลสถานีไม่สมบูรณ์


ตรวจสอบรายชื่อสถานีประเทศไทยที่เป็น user ในระบบ echolink

ตรวจสอบรายชื่อสถานีประเทศไทยที่เป็น link ได้ที่นี่ค่ะ

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคารอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.0-7445-1099 แฟกซ์ 0-7445-1528 e-mail: pnaroupa@medicine.psu.ac.th