ข้อมูลเบื้องต้น Echolink

ยุคนี้ได้ชื่อว่าเป็นยุคของ ข่าวสารข้อมูล การติดต่อสื่อสารถึงกัน เป็นไปได้รวดเร็วและทั่วถึง โดยผ่านการ สื่อสาร ทางอินเตอร์เน็ต มีโปรแกรมใหม่ๆ เกิดขึ้นให้ผู้สนใจทั่วๆ ไป download เพื่อนำมาใช้ ในการสื่อสารกัน เช่น MSN, ICQ, QQ ฯลฯ สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น มีโปรแกรมพิเศษ ที่ช่วยขยายความสามารถ ของการติดต่อสื่อสาร ด้วยวิทยุผ่านทางอินเตอร์เน็ต คือ โปรแกรม echolink (voice-over-IP (VoIP) technology) ล่าสุดมีนักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลก ได้ลงทะเบียนใช้มากกว่า 100,000 ราย จาก 137 ประเทศ เพื่อใช้แลกเปลี่ยนข่าวสาร  ภาษา วัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค การใช้โปรแกรม echolink ในประเทศไทย ได้เป็นที่นิยม กันพอสมควร ทำให้การติดต่อสื่อสาร กับนักวิทยุสมัครเล่น ทั้งใน และต่างประเทศ สามารถแลกเปลี่ยนข่าวสาร หลากหลาย มากยิ่งขึ้น

ชมรม นักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกับ HS9MAA ได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว ให้สมาชิก ได้ทดลองใช้ มาตั้งแต่เดือน มีนาคม - 30 มิถุนายน 2546 (โดยการเอื้อเฟื้ออุปกรณ์ส่วนตัว และการติดตั้งสายนำสัญญาน สายอากาศ และ interface: HS9CKL, HS9MAA, HS9KXR, HS1KJX, HS9JOS, HS9EDW, HS9IBX )

จาก ประสบการณ์ที่ได้ใช้งานโปรแกรม echolink มา จึงอยากนำเสนอ ให้เพื่อนๆ นักวิทยุฯ ทุกท่านได้ทราบ ดังนี้

 

จุดเด่นของโปรแกรม

  • สามารถติดตั้งและใช้ง่าย
  • ส่งข้อความทางเสียงและพิมพ์ข้อความได้พร้อมๆ กัน
  • คุยได้หลายๆ สถานีในห้อง conference
  • ใช้ได้ทั้งแบบ user และ ระบบ link

อุปกรณ์ (ที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะ การใช้งานแบบ user)

  • คอมพิวเตอร์
  • ไมโครโฟนสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ (กรณีไม่มีไมค์สามารถพิมพ์ข้อความโต้ตอบได้อย่างเดียว)
  • ลำโพงที่ต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์
  • modem ความเร็ว 56 kbps (ภายในหรือภายนอกก็ได้)
  • ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แบบเหมารายเดือนหรือชั่วโมง เช่น ksc เป็นต้น

การติดตั้งโดยสังเขป

 

ตัวอย่าง

 

 echolink register

 

  • รอการตอบรับจากผู้พัฒนาโปรแกรมต่างประเทศ ผ่านมายัง e-mail ของท่าน ประมาณ 1-2 วัน หลังจากนั้นสามารถเปิดโปรแกรมใช้งานตามปกติ โดยจะมองเห็นชื่อ station ของท่าน
  • ท่านสามารถติดต่อสื่อสารผู้อื่นได้ทั่วโลกที่มี station ขณะนั้นๆ

อุปสรรคและปัญหาที่พบ

  • ต้องเสียค่าชั่วโมงอินเตอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์
  • ต้องเลือกผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่มี คุณภาพและ ความเร็วสูง
  • ยังไม่เป็นการยอมรับจากนักวิทยุบางคน และการใช้ความถี่ในการออกอากาศ

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลดังกล่าวคงจะเป็นประโยชน์ ต่อเพื่อนสมาชิกบ้าง และสำหรับผู้สนใจ อาจจะใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการพูดคุย (QSO) กับเพื่อนสมาชิกไกลๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่มีปัญหาเรื่อง เสาอากาศ และสภาพภูมิอากาศ

 

หลักการเชื่อมโยงระบบโดยสังเขป

 

LinkingExample 

 

The program runs on Microsoft^(TM) Windows?.  It is offered free of charge and may be downloaded here.

(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.hs9dmc.com)

http://www.thai.net/amateurradio/html/freetotonlinewithecholink.html

http://www.thai.net/thecholink/

http://www.rast.or.th/forums/viewtopic.php?TopicID=53

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคารอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.0-7445-1099 แฟกซ์ 0-7445-1528 e-mail: pnaroupa@medicine.psu.ac.th