สรูปรายงานการติดต่อผ่าน Echo Link


 

     

สรุปรายงาน Echolink  Net

           
DATE 21-Jan 22-Jan  24Jan  27Jan  29Jan  1Feb  4 Feb  5 Feb 7 Feb   11Feb  12Feb  18Feb  19Feb
total 32 39 34 51 39 53 51 30 60 66 67 68 65
1' station HS9FK HS8IJM HS9LZE HS30KE HS9LSO E20KZV HS9LSO HS3OKE HS9LZE HS9JFR HS9DPV HS7ZYN HS9DPV
last staion HS9KYO E20GTV HS0DNG HS9DIH HS8IJM HS8KPL HS9LMM HS2TQG HS8IJM HS9DPV HS8IJM HS9HKX HS8IJM
       

LINKS

                 
E20BZ-L     2   4 7 4            
E20GTV-L 2 2 3   1 1 2 1 1 3 1 2 1
E20MNJ-L       7   2 2 2 4 6 7 10 5
E21JVS-L                   1      
HS0AC 9 12 8 21 14 16 13 14 25 30 27 30 29
HS1GAB-R 1 1 1   1 1              
HS1IZD-L   1   1       2       1 3
HS2EWR-L 2 2 1 2 3 1 5 4 1 6 5 2 2
HS2WAQ-L 2     2 2 1 2 2   1 2 3 3
HS3AUE-L 1   1 1   2           1 1
HS8JXR-L   4   1                  
HS9AI-L       2   1         1    
HS9AL-L 8 6 10 9 5 10 12   10 4   7  
HS9AL-R                     8    
HS9AQU-L             3       4 2 3
HS9DMC-L   1     1       1     2 1
HS9EQY-L                   5 7    
HS9FK-L 3 2 1   2   1   4        
HS9FGM-L                         4
HS9MAA-L   3 4 3 2 6 3 3 5 2 3   4
HS9MEO-L       2 1         2   2 1
HS9XT-L           1     4 3     2

      USERS

*EQSO                       1  
E20SGU                       1  
E20YJC             1     1   1  
E20YQD 1         1              
HS1GAB                 1       1
HS1DWU           1              
HS1QKR 1               1     1  
HS3ANP   1 1   1 1             1
HS8FEN   1             1        
HS8IJM 1 1 1   1   1 1 1 1 1   1
HS8JPY                       1  
HS8JSA                         1
HS8KPH                         1
HS8KPL           1 1     1 1 1  
HS8MCX 1                        
HS9ENQ     1                    
HS9EQY   1     1   1 1 1        
HS9FFP                   1      
HS9FWV                 1        
HS9LQT                         1
KF6HDJ   1                      
total 32 39  34  51  39  53  51  30 60   66  67 68   65

 

      สรุปรายงาน  Echolink  Net (ต่อ)            
DATE 21-Feb 25-Feb 27-Feb 2-Mar 3-Mar 13 Mar 14 Mar 17 Mar 18 Mar 2 Apr 3Apr 6 Apr 11 Apr 12 Apr 16 Apr
total 55 57 44 73 44 65 53 52 57 48 47 50 32 55 55
1'st station HS9DPV HS5UFB HS9LDE HS5DRL HS1QMA HS9AQU HS9/LX1KQ HS9FGM E20GTV HS9LQR HS1DWU HS8GLR HS1IZD HS1QKR HS8LHW
last staion HS2WAQ HS2WAQ HS1IZD HS9BJ HS2EWR HS5OHY HS4LUP HS8IXO E20ZPZ HS6TAZ HS9JFO E21GLW HS1QKQ E20ZGJ HS1GAB
        LINKS                      
E20BZ-L       3                      
E20GTV-L 1   18 5     3 2 11     3 4   6
E20MNJ-L     1         2 6       1   5
E20YQD-L                         2   4
E20ZGH-L                         10    
E21JVS-L                              
E21KMT-L                         2    
HS0AC 20 26   30 24         12 7 11     13
HS0TJO-L                     1        
HS1GAB-R                              
HS1IZD-L     1   1               1    
HS2EWR-L 5 3 5 9 4 13       11 9 6     6
HS2LXA-L                     1        
HS2NAE-L                 1            
HS2WAQ-L 1 4 2 1 1 7 7 9 5 4 1 1      
HS3AUE-L 1 1                 1 4 1    
HS3JYL-L 1                            
HS4FFD-L           14 4 9 4   7        
HS4LWI-L                         1   3
HS4OZZ-L                   1   3 1   1
HS5AMO-L   7                          
HS6VW-L           2           4     3
HS8GLR-L 8 1       2 2     3   3      
HS8JKI-L                         4    
HS8JXR-L           1                 1
HS8JPY-L                   2   1 2   1
HS8MCX-L         1                    
HS9AI-L           1 1                
HS9AL-L 8   2       7   7 6 3 1      
HS9AL-R               4              
HS9AQU-L 4       1 5 1 2             2
HS9DMC-L 2       3 1 1 2     3 1     1
HS9ELF-L                   2 1   1    
HS9EQY-L           4 1 7 10           3
HS9FK-L                     1 1 1    
HS9FGM-L 3 1 4 4   1 4 3              
HS9FYP-L         1                    
HS9MAA-L 4 8 4 7   2 1 2 6 2 6 2 1   2
HS9MEO-L                              
HS9XT-L       7 5 8 12         3      
      USERS
*EQSO   1   2                      
E20SGU                   1   1      
E20YJC             1                
E20YNK           1                  
E20YQD                 1            
E20ZPZ                 1            
HS0XWN             1 1 1            
HS1DWU                     1        
HS1GAB             1               1
HS1KSP       1 1   1 1 1   1        
HS1OPD   1                          
HS1QKQ                       2      
HS1QKR       1   1                  
HS2LXA               1     1        
HS2NAE               1              
HS2ZNS               1 1            
HS3ANP     1   1 1 1                
HS3OVY                             1
HS4ERF                             1
HS4IAQ                       1      
HS4LUP             1 1              
HS8FEN     1 1                      
HS8IJM 1   1   1   1     1          
HS8IXO               1              
HS8JPY     1 1   1 1   1            
HS8JSA             1 1              
HS8KPH               1              
HS8KPL 1   1 1       1 1 1 1 1      
HS8MCX                              
HS9ENQ                              
HS9EQY     1                        
HS9FFP                              
HS9FWV                              
HS9IKY                   1 2       1
HS9LGC                       1      
HS9LQT                   1          
HS9MCU     1                        
KF6HDJ 1                            
total 55 56 44 73 44 65 53 52 57 48 47 50 32 55 55

 


oy3

 

สวัสดีค่ะ....ขอบคุณค่ะ

เพื่อนๆ   นักวิทยุที่ร่วม Echolink net   กับ

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

QTH ที่เข้าร่วม Echolink  Net

ตั้งแต่ 21 มค.-16 เม.ย 47

กทม, กระบี่, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ตรัง, นครปฐม, นครราชสีมา, นนทบุรี, บุรีรัมย์, ปทุมธานี, ปัตตานี, พิษณุโลก, ระนอง, สตูล, ระยอง, ราชบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สุพรรณบุรี, สุรินทร์, อ.หาดใหญ่, สงขลา, อำนาจเจริญ, ขอนแก่น, มหาสารคาม, จันทบุรี, สุราษฎร์ธานี,  ตราด, พัทลุง, ภูเก็ต, ชุมพร, เพชรบุรี, นครศรีธรรมราช, ยะลา

california USA, LANGKAWI MALAYSIA,  JAPAN, LUXEMBORGE

 


 last updated:   25/10/2547 14:39 +0700

 

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคารอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.0-7445-1099 แฟกซ์ 0-7445-1528 e-mail: pnaroupa@medicine.psu.ac.th