new ข่าวฝาก.....ชมรมวิทยุสมัครเล่นอาสาคณะแพทย์. เชิญสมาชิกปี 57-58 ประชุมพบปะสังสรรค์ รับประทานขนมจีน เที่ยงวันศุกร์ 16 มกราคม 58. เวลา 11.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชารังสีวิทยา (หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์.) ชั้น 2. มีรางวัลผู้โชคดีค่ะ....ขอบอกว่ารางวัล....อยากได้จังเลยค่ะ  a bullet    new ขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจเน็ตอาสาประจำวันเด็กเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา  11.00-19.00 น. ขอชื่นชม...เสียงใสๆ แบบไร้เดียงสา กับผีเสื้อตัวน้อยๆ ในวงการวิทยุสมัครเล่น   ทุกกิจกรรมทำได้ดีหมดค่ะ....ไม่ว่าจะเป็นรายการถามตอบปัญหาชิงรางวัล  และลีลาการรีพอร์ตสัญญาณประจำวันช่วงเวลา  18.00 -19.00 น. ค่ะ  ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในห้องไลน์กลุ่มของชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มอ. ทุกคนน่ารักมาก ข่าวสารมากมาย ทันสมัย รวดเร็วมาก.........แฟนๆ ชมรมฯ จะได้ไม่เหงาและตกข่าวกัน รับรองตื่นเต้นและมันส์ค่ะ.....ต้องบอกว่าตอนนี้เกือบไม่มีที่ยืนในห้องไลน์แล้วนะค่ะ.... ช่องทางสื่อสารของชมรมฯ ได้เพิ่ม twitter >> https://twitter.com/#!/PSUARC2012 .และ facebook >> ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไป add. กันได้ค่ะ . .ขอบคุณเพื่อนๆ ...ที่พบเห็นปัญหาเกี่ยวกับการจราจรในพื้นที่หาดใหญ่-สงขลา...และได้แจ้งศูนย์ฯ เข้ามานะค่ะ.....เราจะทำหน้าที่สื่อกลางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไปค่ะ

  • E23ASC  พรุ่งนี้เทัี่ยงเรียนเชิญนักวิทยุอาสาคณะแพทย์นะครับ....เรามาพบ....เรามาคุย.....เรามาร่วมสร้างสิ่งดีๆ กันนะครับ

  • HS9MAA เห็นลีลาของเด็กๆ  ที่มาทำกิจกรรม "เน็ตอาสา" แล้ว....ไม่มีกังวลเรื่องเน็ตอีกแล้วค่ะ....ยามฉุกเฉิน หนูๆ เหล่านี้จะมาทำหน้าที่อย่างแน่นอนค่ะ........ฮิๆ
   มีข่าวน่ายินดี...อยากบอกนะ....เอ! บอก หรือ ไม่บอกดี.....๕๕๕๕
  • HS9LOW พรุ่งนี้อย่าลืมมาทานขนมจีนนะครับ....ข่าวว่าผักปลอดสารพิษทั้งนั้น....ผักบ้านๆๆ ครับ

  • HS9JNTท่านรอง...เมื่อไหร่จะขึ้นความถี่เป็นเรื่องเป็นราวอ่ะครับท่าน....๕๕๕

  • HS9COB ไม่ต้องลุ้น club stationกันอีกแล้วครับ   ลุ้นกันข้ามปี....ได้สักที... เฮ้อ.....๕๕๕

  • HS8MJV ไปโคราชกลับมาหรือยัง?  สนุกไหมครับ.........๕๕๕

  • HS9LZE ขยันส่งเฟส....ส่งเข้าไลน์ชมรมฯ บ้างนะครับ....๕๕๕

  • HS9DPV ช่วงนี้ครอบครัวผม เป็นสมาชิกที่ดีของชมรมฯ ครับ  รีพอร์ตสัญญาณกันทั้งบ้านเลยนะครับ..๕๕๕

  • E29XOL ได้เวลาเดินทางอีกรอบ....เหนื่อย  แต่เพื่อภาระและหน้าที่ค่ะ....๕๕๕

  • E23AFR ตอนนี้สุขภาพดีขึ้น  มาทำงานแล้วค่ะ...คิดถึงทุกคน  ยินดีให้บริการ...แต่ไม่อยากให้มารับบริการที่ ER กันนะค่ะ.......ฮิๆ

  • E24IAV แป๊บๆ ผ่านไป 15 วันอีกแล้ว.....แต่ชมรมฯ มอ. อยู่ในใจผมเสมอครับ...แล้วผมอยู่ในใจพี่ๆ ทุกคนปาวอ่ะครับ.....๕๕๕

  • HS9TEA ส่งข่าวคราวถึงกันบ้างนะครับ.....คิดถึงนะครับ

  • E23AGH ผมเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับรางวัลในการตอบปัญหาชิงรางวัลจากน้องๆ เน็ตอาสาวันเด็กๆ ครับ......5555

  • HS9MKC ไหนบอกว่าสแตนบาย แต่เรียกไม่เจอเลย....๕๕๕๕. ขอบคุณที่ติดตามและแอบส่งข้อความในห้องไลน์ครับ

  • 9hryHS9HRY ขอบคุณครอบครัวผม  XYL ผม ที่เข้าใจ ผมและลูก....ชีวิตนักวิทยุสมัครเล่น...ก็แค่ได้กดคีย์อย่างมีคุณภาพครับ.....555

newพูดจาประสานก... "เรื่องของ club station "

ลองอ่านกันเล่นๆ  ค่ะ

     สถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club station)
๒.๑ สถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club station) มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
๒.๑.๑ ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นและกำลังส่งตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
๒.๑.๒ ดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกิจการวิทยุสมัครเล่นอย่างสม่ำเสมอ
๒.๑.๓ ประสานงานกิจกรรมและแจ้งข่าวสารการดำเนินกิจกรรมให้กับสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย สมาชิกขององค์กรวิทยุสมัครเล่น และพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
๒.๑.๔ การใช้คลื่นความถี่ในการดำเนินกิจกรรม จะต้องแจ้งให้องค์กรวิทยุสมัครเล่นที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคมซึ่งทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายในพื้นที่ ทราบก่อนดำเนินการทุกครั้ง
๒.๑.๕ จัดส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในรอบปีให้องค์กรวิทยุสมัครเล่นที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคมซึ่งทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายในพื้นที่
๒.๑.๖ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมายทั้งนี้ องค์กรวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่มีผู้ใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น ดำเนินกิจกรรมในทางที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่กิจการวิทยุสมัครเล่น โดยคณะกรรมการจะพิจารณาลงโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่กระทำความผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
๒.๒ การตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club station) มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
๒.๒.๑ ต้องมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น
๒.๒.๒ การตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club station) ต้องกระทำในนามชมรมหรือจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคม โดยการขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากองค์กรวิทยุสมัครเล่นที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคมซึ่งทำหน้าที่สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายในพื้นที่
๒.๒.๓ ยื่นหนังสือคำขอซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้ที่ปฏิบัติการแทน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club station) ดังนี้
(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนที่ทางราชการออกให้ของผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้ที่ปฏิบัติการแทน
(๒) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้ที่ปฏิบัติการแทน
(๓) สำเนาใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นของผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้ที่ปฏิบัติการแทน
(๔) แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานีวิทยุคมนาคม และเสาอากาศ
(๕) รายการเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประจำสถานีวิทยุคมนาคม
(๖) สำเนาเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนสมาคม
(๗) แผนการดำเนินกิจกรรมของสถานี
(๘) ในกรณีพื้นที่ตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นภายในบริเวณเขตปลอดภัยการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบิน ต้องมีหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ติดตั้งสายอากาศจากกรมการบินพลเรือน หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจจากกรมการบินพลเรือน
(๙) หนังสือรับรองจากองค์กรวิทยุสมัครเล่นที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคมซึ่งทำหน้าที่สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายในพื้นที่
๒.๒.๔ ให้ยื่นหนังสือคำขออนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามข้อ ๒.๒.๓ ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขที่ ๘๗ ถนนพหลโยธินซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ตอบรับ๒.๒.๕ เมื่อได้รับหนังสือคำขอแล้ว สำนักงานจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและความ
ถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา หากไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่เพียงพอ สำนักงานจะแจ้งให้แก้ไขเพิ่มเติมจนกว่าเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ยื่นคำขอจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาสามสิบวันทำการ ภายหลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงาน หากเกินระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานจะยกเลิกการพิจารณาคำขอดังกล่าว
๒.๒.๖ คณะกรรมการมอบหมายให้สำนักงานเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club Station) กำหนดสัญญาณเรียกขานประจำสถานี และพิจารณาออกใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมและประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยอนุญาตให้คราวละไม่เกินหนึ่งปี
๒.๒.๗ สำนักงานจะแจ้งเรื่องการอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น(Club Station) ดังกล่าวให้องค์กรวิทยุสมัครเล่นที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคมซึ่งทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายในพื้นที่รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำกับดูแลต่อไป

 

 

เพราะรักจึงส่งมา เพราะศรัทธาจึงส่งให้

เพราะรักและห่วงใย ที่ส่งให้เพราะส่งฟรี อิอิ

Oy50

QRU 73 ค่ะ


นกคาบข่าว

ข่าวใหม่

a bullet สาระดีๆ มีสาระที่ช่อง มอ. เพื่อนๆ อย่าลืมมาฟังรายการ "รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ร่วมมือร่วมใจสร้างวินัยจราจร" ทางช่อง 144.5750 MHz. เวลา 17.00 น. และทดสอบสัญญาณประจำวันเวลา 18.

     

 
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคารอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร.0-7445-1099 แฟกซ์ 0-7445-1528 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคารอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.0-7445-1099 แฟกซ์ 0-7445-1528 e-mail: pnaroupa@medicine.psu.ac.th