เพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นควรทราบ     

 

  ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมสัมนา กสทช. ที่ห้องลิลลี่ โรงแรมนิภาการ์เด้น สฎ. เมื่อวันที่. 19 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนผลักดันให้ฉัน และทีมงานชมรมนักวิทยุสมัครเล่น ม.อ ได้มีวันนี้ (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสงขลา ผอ.สมคิด และผู้ที่ไม่ขอเอ่ยนามที่เคารพอีก 2 ท่าน) บรรยากาศและองค์ประกอบในห้องประชุม คือ ทีมงานของ กสทช. 90% เป็นกลุ่มสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่เป็นศูนย์ควบคุมข่ายของจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้  และ club station รวมประมาณ 200 กว่าคน อาจมีเพียงพวกเราก...ลุ่มเล็กๆ เท่านั้นที่ไม่สังกัดสถานีศูนย์ควบคุมข่าย และได้นำเสนอให้มีการทบทวนในข้อ 14 และ 43 พร้อมยื่นหนังสือให้ท่าน พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร (แม้เป็นเพียงเสียงนก เสียงกา ก็ภูมิใจที่ได้ทำเพื่อเพื่อนสมาชิก) ขอสรุปให้ทราบคร่าวๆ. นะค่ะ

  1. ประเด็นความถี่ 144.5750 MHz. ที่ทาง มอ. ใช้อยู่ขณะนี้ ทางอนุกรรมการชี้แจงว่า....ใช้ได้ปกติตามแบนแพลนด์ใหม่ (ไม่ได้เป็นช่องที่ทาง กสทช เคยกำหนดให้ใคร) และได้คุยส่วนตัวกับนายกพัทลุง E23QD ได้เข้าใจตรงกันแล้วค่ะ
  2. การนำเสนอให้ทบทวนในข้อ 14 และ 43. ทางคณะกรรมการรับไป >>> แต่จะเป็นอย่างไรต่อ ไม่ทราบค่ะ
  3. พนักวิทยุสมัครเล่นทุกคนถือว่าเป็นสมาชิกที่ต้องสังกัดสมาคมฯ ศูนย์ควบคุมข่าย ตั้งแต่ ประกาฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้ว คือ. 24 กรกฎาคม 57
  4. บัตรพนักงานวิทยุมีอายุ 5 ปี บัตรสมาคมต้องมีอายุ 5 ปีเช่นกัน(สมาชิกรายปีต้องครบ 5 ปี) ไม่เช่นนั้นถือว่าหมดสภาพการเป็นนักวิทยุสมัครเล่น
  5. สมาชิกที่ขาดสภาพเกิน 2 ปีมีสิทธิ์ถูกถอดถอนนามเรียกขาน ซึ่งหมายรวมถึงใบอนุญาตมีใช้ ติดตั้งสถานี ทั้งหมด ขาดสภาพไปด้วยทั้งสิ้น แต่ถ้าสมาชิกขาดสภาพการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น และยึดนามเรียกขานไปแล้ว. สามารถยื่นขอนามเรียกขานใหม่ได้ อาจไม่ได้นามเรียกขานเดิม แต่ก็ไม่ต้องจ่ายค่าสภาพพนักงานเดิมที่หมดอยุไป.  (ถ้าไม่ยึดติดว่านามเรียกขานเดิมสวย เปลี่ยนใหม่บ้างก็ดีเหมือนกันนะค่ะ)
  6. ได้รับทราบความเข้มแข็งของสมาคมจากหลายๆ จังหวัด ซึ่งหลายแห่งมีการรับฟังความเห็นจากสมาชิกพร้อมบรรเทาความเดือดร้อน มีการบริการสมาชิกที่ดี เก็บอัตราสมาชิกที่เป็นธรรมและผ่อนปรนกับสมาชิก
  7. เกิดข้อสงสัยที่ว่า พื้นที่ภาคใต้มีการปิดกั้นการเป็นสมาชิกในจังหวัดอื่น. ควรเป็นสมาชิกจังหวัดตนเองเท่านั้น...นี่มันเป็นอะไรที่ไม่ดีเลย

 

ต่อแต่นี้ไป เพื่อนนักวิทยุทั้งหลายต้องพิจารณาและทำความเข้าใจให้ถี่ถ้วน. ตัดสินใจให้ดีๆ กับการเสียสละทั้งเวลา. ความคิด อุดมการณ์เพื่อทำประโยชน์ต่อสังคม. ท่านพร้อมรับสิ่งเหล่านี้ได้หรือยัง และการเรียกร้องผ่าน กสทช.ให้มีการทบทวนใดๆ ตามประกาศ กสทช 57. ไม่ใช่เส้นทางเดินแล้ว. ลองหาวิธีทางใหม่ดูกันค่ะ

     

สงสัยประการใด. สอบถามได้ค่ะ

                HS9MAA

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคารอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.0-7445-1099 แฟกซ์ 0-7445-1528 e-mail: pnaroupa@medicine.psu.ac.th