หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดสงขลา

ศูนย์ต่างๆ

หน่วยงาน call center หมายเลข โทรสาร
ศูนย์ประสานงาน มอ.    0-7445-1099  
ศูนย์รักษาความปลอดภัย มอ.       0-7445-2190   
ศูนย์นเรนทรหาดใหญ่

        1669         

0-7427-3199  
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม                                        

1356 

0-2280-8000

 
ศูนย์สื่อสารหาดใหญ่

191

0-7425-7990  
ศูนย์ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุเขต 4 (สงขลา)   0-7425-1091-4 0-7425-1091
       
       
       

                สถานีตำรวจและดับเพลิง

หน่วยงาน call center หมายเลข โทรสาร
สภ.อ.เมืองสงขลา   0-7431-1011  
สภ.อ.หาดใหญ่    0-7425-7645   
งานจราจรหาดใหญ่    0-7425-4644  
ป้อมสะพานลอยหน้าตลาดกิมหยง(จราจร)    0-7424-7627  
สภ.อ.สะเดา         0-7441-1993  
สภ.ต.ทุ่งลุง   0-7429-1733  
       
       
       
ตำรวจท่องเที่ยว 1155 0-7424- 6733  
ตำรวจทางหลวงหาดใหญ่ 1193 0-7421-1024  
สถานีดับเพลิงเทศบาลนครหาดใหญ่ 199 0-7424-3111  
สถานีดับเพลิง สงขลา   0-7432-1700  
       
       

                   โรงพยาบาลต่างๆ

หน่วยงาน call center หมายเลข โทรสาร
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   0-7445-5000  
โรงพยาบาลหาดใหญ่   0-7423-0800-4  
โรงพยาบาลสงขลา   0-7432-1072-3  
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่   0-7436-5780-9  
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี   0-7422-0300-4  
โรงพยาบาลศิครินทร์   0-7436-6950-66  
โรงพยาบาลหาดใหญ่รวมแพทย์   0-7423-4766  
โรงพยาบาลเพชระหาดใหญ่   0-7424-3478  
       
สาธารณสุขเทศบาล                              0-7449-2297  
กู้ภัยมิตรภาพสามัคคี                                                                            

0-7435-0955

 

               เทศบาล

หน่วยงาน call center หมายเลข โทรสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่   0-7424-4777  
เทศบาลนครสงขลา   0-7432-2347  
เทศบาลตำบลคอหงส์                         0-7423-6692 0-7423-5877
เทศบาลตำบลคลองแห         0-7447-0800  
เทศบาลตำบลควนลัง                          0-7425-4760  
       
       
       
       
เทศกิจนครหาดใหญ่              0-7423-1145  

         ประปา  ไฟฟ้า  โทรศัพท์ 

หน่วยงาน call center หมายเลข โทรสาร
การประปาหาดใหญ่    1125 0-7425-2691  
       
       
สายด่วนไฟฟ้า 1130    
ไฟฟ้าสงขลา  

0-7431-2079

 
ไฟฟ้าหาดใหญ่  1129 0-7425-7887  
ไฟฟ้าสาธารณะเทศบาล     0-7424-6799  
       
       
บริษัท ทศท.คอร์เปอเรชั่น                                                   0-7423-1051  
บริษัท ที ทีแอนด์ ที               0-7447-4040  
สำนักงานบริการโทรศัพท์ สงขลา   0-7432-1298, 0-7432-1299  

กรมทางหลวง แขวงการทาง  กองช่าง

หน่วยงาน call center หมายเลข โทรสาร
แขวงการทางสงขลา   0-7431-1091  
กรมทางหลวงชนบท     0-7424-0070  
แขวงการทางสตูล     0-7471-1487  
หมวดการทางหาดใหญ่       0-7425-4899  
กองช่างเทศบาลนครหาดใหญ่     0-7424-4592  
กองช่างสวนสาธารณะ        0-7421-1898  
       
       
       
       

                                  

                                  ส่วนราชการและบริการอื่นๆ
 

หน่วยงาน หมายเลข
ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่   0-7425-2008,  0-7425-2451, 252471
สนง.คณะกรรมคุ้มครองผู้บริโภค 1166
สำนักงานท่องเที่ยว หาดใหญ่ 0-7424-3747
สนามบิน หาดใหญ่ 0-7425-1008-12
การบินไทย สำนักงานหาดใหญ่ 0-7424-5851-2, 0-7423-3433
สถานีรถไฟ หาดใหญ่ 0-7423-8005, 0-7424-6267-8, 0-7424-3705
สถานีขนส่ง หาดใหญ่ 0-7423-2404, 0-7423-2789
ตรวจสอบเจ้าของรถกับสนง.ขนส่ง    0-7433-4495
ศูนย์บริการ Jasmine Internet 0-7434-7100
ศูนย์บริการ CS Internet 0-7434-0070, 0-7423-2227
ศูนย์บริการ Loxinfo Internet 0-7422-8000
ศูนย์บริการ A-Net 0-7434-6999
ศูนย์บริการ Q-Net (Internet Thailand) 0-7436-7101
ศูนย์บริการ KSC Internet 0-7426-1801-16
   
   

หมายเหตุ  หากข้อมูลส่วนใดผิดพลาด ต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
แนะนำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  HS9MAA [pnaroupa@medicine.psu.ac.th]
 


ก่อนหน้านี้   HOME
ปรับปรุงครั้งล่าสุด:18/11/2005